Myyjän markkinat

07.3.2018

Kuuma puukauppakevät vaatii erityistä tarkkuutta kaupanteossa.

Keväällä on poikkeuksellisen kuumat puumarkkinat. Puuvarastot ovat tyhjillään ja tehtaat käyvät laakerit punaisena. Uudet laitokset tarvitsevat puuta ja suhdanne on huipussaan. Tällaiseen aikaan kannattaa metsänomistajan olla mukana puumarkkinoilla, mutta ajoituksen ja sopimusehtojen osalta on oltava tarkkana.

Kuumeneva puukauppa on nostanut havutukin hinnan jo selvästi yli 60 euron. Olennaisinta on, että nousu on jatkunut myös talvella. Perinteisestihän nousu on alkanut vasta lumien sulaessa. Kesää kohden kannattaa seurata hintakehitystä ja teettää leimikko valmiiksi, jotta se on helppo laittaa myyntiin ajankohdan ollessa kohdallaan. Ajankohdan hinnoista saat tieto omalta metsäasiantuntijalta. Ostajien puuntarpeet – ja siksi myös hinnat, ovat hyvin erilaiset, joten kaikilta kannattaa kysyä tarjous.

Erilaiset hintatakuut ovat yleistyneet, mutta niihin on hyvä perehtyä huolella. Ostetaanko leimikko halvalla, jos siitä voidaan myöhemmin mahdollisesti maksaa lisää? Eikö voisi tarjotat jo saman tien sen oikean hinnan? Päättääkö hinnantarkistuksista ostaja, miten ne lasketaan ja pystyykö metsänomistaja tarkistamaan korotukset? Ja se perimmäinen kysymys, mikä sen hinnan nostaa, jos kaupat tehdään sopimuksen velvoittamana yhden ostajan tekemän tarjouksen perusteella?

Laatu ratkaisee myös puukaupassa

Toisin kuin moni luulee, puukaupassa ei ole mitään yhteisesti sovittuja kaupan vakioehtoja. Kaikki puukaupan ehdot sovitaan kauppaa tehtäessä. Kuinka moni puukauppaa tehdessään kiinnittää huomiota puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksiin? Esimerkiksi ostajan esitykseen tukin latvaläpimitasta tai tukkien pituuksista. Ohessa on taulukko, josta voi tarkistaa latvaläpimitan vaikutuksen. Entä millaiset ovat muiden ostajien tarjoukset tukkien latvaläpimitasta ja pituuksista? Kannattaisiko kysellä ja vertailla? Yhdistyksen valtakirjakaupoissa tarjousten vertailussa käytetään hyväksi yhdistyksen katkontatietopankkia, jossa on kaikkien ostajien katkontahistoria.

Harvennusvoimakkuudella merkitystä – ainakin myyjälle

Sovitko kauppaehdoissa harvennusleimikon jäävän puuston tiheyden? Haluatko metsikköön jäävän puita myös tulevien sukupolvien hakattavaksi, vai hakataanko ”omenapuuasentoon”? Puukaupan yhteydessä pitää sopia myös jäävän puuston tiheydestä ja hakataanko harvennukset ylä- ja alaharvennusmenetelmällä. Myös korjuuajankohdalla on merkitystä, erityisesti, jos arvostat kaunista metsämaisemaa ja haluat välttää ajourista johtuvia tyvilahoisia puita. Ja miten sovit maannousemasienen torjuntakäsittelyn maksajasta?

Emme ole raketti-insinöörejä vaan metsäasiantuntijoita

Puukauppa ei ole mitään rakettitiedettä, mutta siinäkin on omat erityispiirteet, jotka on tiedettävä, jotta lopputulos vastaa myyjän odotuksia. Puukaupassa lähtökohtana on oltava metsänomistajan toivomus lopputuloksesta, ei metsäteollisuuden puuntarve.Yhdistyksen metsäasiantuntijat auttavat mielellään Sinua kaikissa metsäasioissa, halusitpa kaunista metsämaisemaa tai taloudellisesti parasta tuottoa. Yhdistys on metsänomistajien oma yhdistys, jossa toiminta lähteen metsänomistajien toivomusten täyttämisestä.