Metsälannoitus nostaa päätään

18.4.2017

Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen metsänlannoitusta ollaan ottamassa muiden metsänhoitotöiden rinnalle. Mhy Etelä-Karjala on nostamassa metsänlannoitusta yhdeksi vuoden 2017 avaintuotteista. Mhy on käynnistänyt kampanjointinsa metsänlannoituksesta ja yllättynyt asian saamasta kiinnostuksesta. Metsänlannoitukselle on ollut piilevää kysyntää, johon ei osattu aikaisemmin varautua. Parhaimpia lannoituskohteita ovat jo kertaalleen harvennetut havupuuvaltaiset kasvatusmetsät. Myös ravinnehäiriöiset, metsitetyt pellot ovat terveyslannoituksin kunnostettavissa.

Vastikään eläkkeelle jäänyt metsätoimihenkilö Matti Hämäläinen Rautjärveltä vannoo metsänlannoituksen nimeen, kunhan kohde on oikein valittu ja mahdollinen ravinneanalyysi tehty. ”Lannoituksen vaikutus näkyi jo seuraavalla kasvukaudella boorin puutosta kärsineessä kuusikossa” toteaa Hämäläinen. Kuuselle istutetusta pellosta otettiin ravinneanalyysi, joka lähetettiin analysoitavaksi Viljavuuspalveluun. Samalla lannoituskerralla lannoitettiin muutkin tilan harvennetut kasvatusmetsiköt. ”Lannoitus lisää puuta nopeasti, lisää Matti Hämäläinen, Vuoden Ukkoherra muutaman vuoden takaa. Kiinnostus lannoitusta kohtaan on säilynyt vuoden 2007 helikopterilevityksen johdosta. ”Seuratessani levitystarkkuutta maasta käsin tulin vakuuttuneeksi siitä, että lanta osuu oikeaan ja suunniteltuun kohteeseen” - toteaa Matti lopuksi.

Mhy Etelä-Karjalan lannoitusta koordinoi metsänhoitopäällikkö Tuomas Kähö. Jokaisen lannoituksesta kiinnostuneen metsänomistajan kannattaa kuitenkin olla yhteydessä oman alueensa metsäasiantuntijaan, joka kartoittaa tilalta sopivimmat lannoituskohteet. Samalla selvitetään myös lannoitukseen liittyvät KEMERA-avustukset.