Metsälannoituksella lisää puuta ja pienemmät verot

27.10.2017

Koska metsätalouden tuotto Etelä-Karjalan alueella on erityisen hyvää, myös metsään investointi on tästä syystä ehdottoman kannattavaa. Yksi parhaiten lisäkasvua ja metsätalouden kannattavuutta parantavista keinoista on metsän lannoittaminen. Lannoituksella optimoidaan maapohjan ravinneolosuhteet maksimaalisen kasvun toteuttamiseksi. Paras tuotto saadaan varttuneissa metsissä, jossa lannoituksen vaikutus muuttaa kuituosuutta arvokkaaksi tukkipuuksi. Lannoitus on myös oiva apuväline, kun suunnitellaan hallittua ja verotuksellisesti edullista sukupolvenvaihdosta. Apua verosuunnitteluun saat henkilökohtaiselta metsäasiantuntijaltasi.

Kuvassa noin kuudenkymmenen vuoden ikäinen kuusi, joka on lannoitettu MetsänNP -lannoitteella. Lannoituksella saatiin aikaistettua päätehakkuuta kymmenellä vuodella ja saavutettu lisäkasvu muodostui arvokkaaksi tukkipuuksi.

 

Mhy Etelä-Karjala toteuttaa kesällä 2018 metsälannoituksen yhteishankkeen. Yhteishanke on metsänomistajan kannalta helpoin tapa hyödyntää lannoituksen edut. Kysy lisää omalta metsäasiantuntijaltasi.