KATSE HARVENNUSLEIMIKOIHIN

26.4.2019

Metsän harventaminen kannattaa. Harventamalla saadaan puustolle lisää kasvua ja kasvu keskitettyä parhaisiin puihin. Näin niistä kasvaa arvokasta tukkipuuta. Metsien harventamiseen on tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet, sillä ostajien toiveena ovat kesällä korjattavat harvennusleimikot. Harvennusleimikoiden kysyntä kannattaa hyödyntää, koska kuitupuun hinta on edelleen lähellä viime vuoden hintahuippua.

Harvennusleimikolla hakkuukertymä on monesti sen verran pieni, että kuutiohintaan ei kannata liikaa keskittyä. Oikea-aikaisella harvennuksella varsinainen hyöty tulee puuston kasvun lisäyksenä ja metsän tuhokestävyyden paranemisella. Viime talven lumituhot osoittivat harvennuksen merkityksen puuston tuhokestävyydelle. Tykkylumen aiheuttamia tuhoja on runsaasti koko maakunnan alueella, vaikka suurilta yhtenäisiltä tuhoilta vältyttiinkin. Metsänomistajan kannattaakin käydä viimeistään nyt lumien sulettua käydä tarkistamassa talven aikana syntyneet vahingot. Metsäasiantuntijamme ovat käytettävissänne vahingon arvioimista vakuutusyhtiötä varten ja toisaalta tuhopuiden korjuun suunnittelussa. Hyönteistuhojen estämiseksi kannattaa tuhopuut korjata metsästä talteen, jos vahingoittunutta puustoa on runsaasti.

Maailmantalouden suhdanteiden kääntyminen näkyy erityisesti sahatavaramarkkinoilla, joiden seurauksena myös tukkipuun hinnat ovat olleet laskussa. Laskun toivotaan kääntyvän nousuun loppuvuoden aikana. Siksi leimikon suunnittelussa on hyvä keskittyä harvennusrästien purkamiseen ja metsien kasvukunnon kohentamiseen. Muutama vuosi harvennuksen jälkeen voi lisäkasvua hakea myös metsänlannoituksella. Lannoitukset yhdistyksemme alueella ovat jo käynnissä, mutta uusia kohteita mahtuu vielä levityssuunnitelmaan.

Tulevien tukkimetsien aihiot syntyvät hyvän taimikonhoidon ja ajoissa tehdyn ensiharvennuksen tuloksena. Yhdistys on varannut runsaasti metsureita kevään metsänviljelyurakkaan ja sen jälkeen taimikonhoitotöihin. Jos kesä kiireinen, niin yhdistyksen metsurit voivat pelastaa taimikot kasvukuntoon puolestanne ja teille jää aikaa kesän lämmöstä nauttimiseen.

Aurinkoisin kevätterveisin

Markku Vaario, Johtaja