Harvestian liiketoiminta myyty Metsäliitolle

19.6.2017

Etelä-Karjalankin alueelta puuta ostaneen Harvestin Kaakkois-Suomen liiketoiminta on myyty Metsäliitto Osuuskunnalle. Liiketoiminta kaupan pääsyiksi on Harvestiasta kerrottu koivukuidun hankintatilanteen muuttumista sekä Harvestian tarkoitusta keskittyä Savon Sellun sekä muiden yhteistyökumppaneiden puunhankintaan Savossa.

Liiketoimintakaupan muutokset astuvat voimaan heinäkuun alusta. Kaupassa Metsäliitto Osuuskunnalle siirtyy Harvestian puunostoon ja hankintaprosesseihin liittyvät toiminnot sekä toimitussopimukset teollisille asiakkaille.

Ostajien määrän pieneminen tekee vertailusta tärkeämpää

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan johtaja Markku Vaario on pahoillaan yhden hyvän ostajan poistumisesta markkinoilta: ”Yleensä, kun toimijoiden määrä pienenee, kilpailu vähenee.”  Vaario epäilee, että vaikutus kilpailun heikkenemisessä on suurin kuusitukin osalta, jonka ostajana Harvestia on Etelä-Karjalassa profiloitunut. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala tarjoaa jäsenilleen apua Harvestian toimintojen myyntiin liittyvissä asioissa.

Metsänomistajan kannalta puukaupassa kannattaa entistä tarkemmin kilpailuttaa ostajia. Lopullisessa tarjousvertailutilanteessa katkonnan merkitys korostuu. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala kerää valtakirjakaupoiltaan tilastoa katkonnan onnistumisesta eri toimijoilla, joten parasta tietoa arvokkaan tukkiosan hyödyntävistä puunostajista saat henkilökohtaiselta metsäneuvojaltasi.