Drone tuli taloon

19.5.2017

Etelä-Kajalan metsänhoitoyhdistys on hankkinut käyttöönsä dronen eli kuvauskopterin. Tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa maastotarkastuksia lähinnä vahinkoarvioissa, mutta olemme tehneet myös muutaman esittelyvideon dronea käyttäen. Kopterin käyttö hakee vielä uomiaan ja luovaan ajatustyötä tarvitaan, jotta laite saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Drone mahdollistaa nopean ja joustavan tiedon hankinnan rajatuilla kohteilla. Esimerkiksi myrskytuhoalueen rajaus onnistuu helposti minikopteria hyödyntämällä. Matalalla lentokorkeudella päästään hyvinkin tarkkoihin tuloksiin. Nykyhetkellä dronen suurimmat mahdollisuudet ovat metsätilojen hoitotarpeiden kartoituksessa. Toisaalta myös kaukokartoitetun metsävaratiedon tarkennukset ja varmistukset onnistuvat nopeasti kuvauskopterin avulla.

Metsänhoitoyhdistyksen suunnittelupäällikkö Jari Jordan näkee dronen käytön tulevaisuuden suurena mahdollisuutena: ” Erilaisia kopterityyppejä hyödyntämällä ja monipuolisella kuvauspäävaihtoehdoilla voisikin aiheeseen liittyen todeta, että vain taivas on rajana”. Tulevaisuudessa tavoitteena on selvittää dronen mahdollisuudet mm. korjuujäljen raportointien osalta, jolloin etämetsänomistajakin pääsee paremmin hahmottamaan, miten oma metsä on kehittynyt hoidon myötä.

Huhtikuussa metsänhoitoyhdistys toteutti PEFC-sertifikaatin edellyttämän säästöpuuryhmän polttamisen. Videon tapahtumasta voit katsoa Facebook-sivuiltamme.