Älä heitä hukkaan metsänuudistamisen vaivaa!

18.5.2017

Metsänuudistamiskausi on toukokuun puolivälissä kiivaimmillaan. Uusia taimia istutetaan asiakkaidemme metsään kaikkiaan n. 2, 5 miljoonaa tänäkin vuonna. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan alueella uuden puusukupolven perustamiseen käytetään kiitettävästi vaivaa ja laadukkaita menetelmiä. Uuden metsän kiertokulun seuraaviin vaiheisiin kannattaakin käyttää vähintään saman tasoista intoa, jotta arvokas uudistamisinvestointi ei valu hukkaan.

Kun uudistusala on laadukkaasti saatu kasvuun, on tärkeää muistaa taimikonperkauksen tekeminen ajallaan. Taimikonperkauksessa häiritsevä vesakko poistetaan istutustaimen tai siemensyntyisen taimen elon varmistamiseksi. Perkauksen kustannukset suhteessa saavutettuun hyötyyn on minimaaliset, varsinkin kun valtion 160 euroa hehtaaria kohti myöntämällä kemera-tuella voidaan kattaa jopa yli puolet työn kuluista. Sopiva hetki perkaukselle on 4-5 vuoden kuluttua uudistustyön tekemisestä.

Vuoden hiljaiselon jälkeen valtion tukia on saatavilla myös varttuneemman taimikonhoitoon. Varsinaisen taimikonhoidon eli nuorenmetsänhoidon työvaiheessa varmistetaan taimikolle edellytykset järeytyä nopeastikin hyvälaatuiseksi ja tuottoisaksi ainespuumetsäksi. Tuki nuorenmetsänhoitokohteelle on 230 € hehtaaria kohti. Tukea on mahdollisuus korottaa 200 €, jos poistettavat puut voidaan kerätä hyötykäyttöön.

Tuen jälkeinen maksuosuus on verotukseen kelpaavaa menoa, joten esimerkiksi ostopalveluna tehdyn taimikonperkaustyön lopullinen kustannus on vain 100-150 € hehtaarilta, kun verotukselliset seikat otetaan huomioon. Kuinka monta päivää sinä käyttäisit kauneinta kesäaikaa tuolla hintaa metsätöihin?

Metsänhoitoyhdistyksen ammattitaitoiset metsäasiantuntijat ja metsurit suunnittelevat sekä toteuttavat joka vuosi n. 2500 ha Etelä-Karjalaisten taimikoiden hoitotöitä. Ole yhteydessä henkilökohtaiseen metsäneuvojaasi, jotta voit hyödyntää saatavilla olevat tuet ja toteuttaa oman uudistamisinvestointisi hoitotyöt jo tänä kesänä! Itse voit keskittyä rehkimisen sijaan vaikkapa nauttimaan kauniista kesäsäistä.