Metsänomistajan ilmastoteko

Mikko Tiirola 23.11.2017

Tilallamme Petäjäveden Kuivasmäessä on harjoitettu ylisukupolvista maa- ja metsätaloutta jo yli 300 vuotta. Lapsemme ovat yhdeksättä sukupolvea tilalla. Kuluneena vuonna meidän tuvassa on puhuttu paljon ilmastopolitiikasta myös lasten kanssa. Aihehan on kaikkien huulilla Pariisin ilmastosopimuksen ja EU:n politiikkatoimien vuoksi.

Olemme ihmetelleet adressitutkijoiden lyhytnäköistä aikahorisonttia ja sitä miten metsää ei nähdä yksittäisiltä puilta. Päätimme näyttää käytännön esimerkkiä metsänomistajan ilmastoteosta.

Se alkoi leimikon suunnittelusta. Puumarkkinoilla on hyvä kysyntä erityisesti kuusitukista, jota käytetään esimerkiksi puurakentamisen runkorakenteissa ja lisääntyvässä määrin kiinalaisissa lastensängyissä - siis pitkäaikaisissa hiilivarastoissa.

Meillä huojui jämerää kuusimetsää, jonka kasvu eli hiilinielu oli hiipumassa 90 vuoden iässä. Hakkukertymästä yli 90 % oli tukkipuuta ja loppukin meni uusiutuviin tuotteisiin ja bioenergiaan. Metsikkö oli varastoinut 90 vuoden aikana 500 tonnia hiilidioksidia hehtaarille. Leimikosta tuli 2,8 ha kokoinen. Yhteensä hiilivaraston koko oli 1400 tonnia ennen hakkuuta. Tämä metsikkö oli sitonut kasvaessaan 68 ihmisen kahden vuoden hiilijalanjäljen.

Päätehakattuun metsään jätettiin pitkiä mäntyjä, pihlajaa, raitaa ja haapaa säästöpuiksi turvaamaan monimuotoisuutta. Ensi kesänä lapsemme istuttavat sinne jalostettuja kuusen taimia. Yhtään vuotta ei jää hiilensidontaa väliin ja jo 10 vuoden päästä uuden metsän hiilensidontakyky on suurempi kuin vanhan metsän. Muutaman vuoden päästä metsästä poimitaan koko suvun ja ystäväperheidenkin vadelmat.

Puukaupasta saaduilla rahoilla päätimme vaihtaa henkilöautomme biokaasuautoksi, sillä Jyväskylän Mustankorkealle on tänä syksynä avattu biokaasuasema, joka myy jyväskyläläisten jätteistä tehtyä biokaasua. Pari vuotta käytetty biokaasu-Volvo oli tuotu Ruotsista muuttoautona. Nyt vaimoni työmatkat Jyväskylään taittuvat paljon pienemmällä hiilijalanjäljellä ja vähän edullisemminkin kuin ennen. Sitä olemme jääneet miettimään, miksi biokaasuautojen käyttövoimaveroa ei ole vielä poistettu.

Toiseksi mietimme tilamme energiaomavaraisuutta. Tuotamme puun lisäksi myös maitoa. Sen jäähdyttäminen, lypsy ja pesu kuluttavat energiaa ympäri vuoden. Saimme selville, että ELY keskus avustaa yritysten siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön. Se lyhensi merkittävästi investoinnin takaisinmaksuaikaa. Teimme kaupan jyväskyläläisen Kotiwatti Oy:n kanssa 56 kappaleesta 300 watin aurinkopaneeleita ja nyt ne on asennettu konevarastomme katolle. Laskelmien mukaan seuraavan 30 vuoden aikana ne tuottavat tilamme sähkönkulutuksesta viidenneksen. Uusiutuva sähkö vähentää ydin- ja fossiilisen sähkön tarvetta.

Olemme miettineet lastemme kanssa, että mitä sitten, jos kuusikko olisikin jätetty pystyyn lahomaan pikkuhiljaa ja odottamaan myrskytuulia? Samalla olisi jäänyt biokaasuauto vaihtamatta ja aurinkopaneelit hankkimatta. Viestimme on, että metsiä pitää hoitaa ja käyttää. Metsistä saatavaa taloudellista hyötyä on viisasta käyttää siirtymiseen fossiilitaloudesta biotalouteen. Jatkossakin pitää metsien avulla voida tehdä ilmastotekoja.

Twitter: @TiirolaMikko