Metsänomistaja, osallistumisellasi on merkitys - 22 vuotta ja 35 jaettua miljoonaa metsäelinkeinon elinvoimaisuudelle!

Liisa Mäkijärvi 08.6.2018

Suomen Metsäsäätiö on suomalaisen puun, puupohjaisten tuotteiden ja metsätalouden puolestapuhuja. Metsäsäätiö rahoittaa toimintaa, joka vahvistaa koko metsäelinkeinon elinvoimaisuutta.

Metsäsäätiön toiminta rahoitetaan puukaupan yhteydessä kerättävällä vapaaehtoisella lahjoituksella, metsäsäätiömaksulla, jota kutsutaan myös menekinedistämismaksuksi. Maksu on vapaaehtoinen, puukaupan yhteydessä tehtävä lahjoitus, jonka maksamisesta päättää metsänomistaja eli puun myyjä. Puun myyjän maksaessa maksun, osallistuu puuta ostava yhtiö samalla summalla. Näin metsänomistajan panos tuplaantuu. Metsäsäätiö ja sen toiminta on vahva luottamuksen osoitus puukaupan osapuolilta. Kerätyillä varoilla halutaan kertoa puolueettomasti metsätaloudesta ja sen merkityksestä Suomessa ja suomalaisille. Kohderyhmiä ovat erityisesti koululaiset ja nuoret, opettajat ja erilaiset yhteiskunnalliset vaikuttajat.

Metsäsäätiömaksu on pystykaupassa 0,2% puukaupan arvosta. Esimerkiksi 16 000 euron kaupassa metsäsäätiömaksun on 32 euroa. Maksu on verovähennyskelpoinen ja verovähennyksen jälkeen maksun suuruudeksi metsänomistajalle jää 22,4 euroa. Puun ostaja maksaa saman summan kuin metsänomistajan osuus on ennen veroja. Näin lahjoitukseksi tulee 64 euroa. Vuosittain noin 35 000 metsänomistajaa maksun tekemänsä puukaupan yhteydessä.

Metsäsäätiö jakaa apurahoja vuosittain 1,4 – 1,5 miljoonaa euroa. Apurahojen kohderyhmiä ovat metsäelinkeinosta kertova koulu- ja nuorisotyö, puun käyttö ja nykyaikainen puurakentaminen sekä metsätalouden hyväksyttävyyttä ja kannattavuutta tukevat tutkimukset.

  • Esimerkkinä koululais- ja nuorisotyöstä ovat koulujen metsäpäivien kuljetuskustannusten rahoittaminen, 4H:n metsätoiminta, partion metsäohjelman laatiminen ja vuosikymmeniä jatkunut koko maan kattava yläasteikäisten Metsävisa. Metsävisaan osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia kasiluokkalaisia ja satoja biologian ja maantieteen opettajia.
  • Puurakentamisen edistämiseksi Metsäsäätiö rahoittaa kahta professuuria, puurakennetekniikan professuuria Aalto yliopistossa sekä puurakentamisen markkinoinnin professoria Vaasan yliopistossa. Viime vuonna myös Puuinfo julkaisi Metsäsäätiön rahoittamana paloturvallinen puurakentaminen oppaan. Tällä kaikella on tarkoitus antaa vauhtia käytännön nykyaikaisen puurakentamiseen ja varmistaa osaamisen taso.

Metsien kestävään käyttöön kohdistuu paineita eri suunnilta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Ei uskota, että osaamme sovittaa yhteen metsien kestävän käytön ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisen. Tämän vuoksi Metsäsäätiö panostaa tulevina vuosina kestävän metsän käytön tutkimushankkeisiin ja niistä viestintään. Tarvitsemme tutkittua tietoa, jolla voimme puolustaa mallikasta metsätalouttamme kotimaassa ja kansainvälisesti. Tätä tietoa helposti käytettävässä muodossa tarvitsevat päättäjät ja vaikuttajat, järjestöaktiivit, opettajat, metsänomistajat, metsäammattilaiset ja kaikki kansalaiset. Ilman vaikuttavia ja tietoon pohjautuvia argumentteja olemme helposti vääränlaisten ympäristön puolustajien ja ulkomaisten päättäjien vietävissä.

Lue lisää Metsäsäätiön rahoittamista projekteista www.metsasaatio.fi 

Metsäsäätiön varojen käytöstä vastaa hallitus, jonka yläpuolella on hallintoneuvosto. Hallitus tai hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkioita.

Metsäsäätiö on sitoutunut avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Kaikki hallituksen päätökset sekä toimintakertomus löytyvät Metsäsäätiön verkkosivulta. Sieltä löytyvät myös tiedot hallinnon jäsenistä.  www.metsasaatio.fi

Suuret kiitokset kaikille metsänomistajille, jotka ovat vuosien aikana maksaneet metsäsäätiömaksun puukauppaa tehdessään. Osallistumisellasi on merkitystä!

Kiitos myös kaikille metsäammattilaisille, jotka teette työtä yhteisen metsätalouden eteen ja esittelette metsäsäätiön puukaupan yhteydessä.

Aurinkoista kesää kaikille ja onnistuneita puukauppoja!

Liisa Mäkijärvi, metsänhoitaja, kotoisin Pohjois-Pirkanmaalta asuu Espoossa ja on kolmen aikuisen lapsen äiti.  Metsäsuhde:  Mikä näitä yhteiskunnan rattaita pyörittää - metsäelinkeino sen monine ulottuvuuksineen, taimesta tukkipuuhun, korjuuseen ja kuljetukseen sekä korkealuokkainen jalostus ja kehitystyö. Harrastuksena metsästys, lukeminen, koti ja mökki.