Metsäkeskustelussa faktat jäävät helposti vähemmälle huomiolle

Liisa Mäkijärvi 24.9.2018

Hakkuisiin kohdistuva keskustelu ja kritiikki on paljolti tunteisiin ja mielipiteisiin perustuvaa. Faktat jäävät helposti vähemmälle huomiolle.

Metsäala on noussut kesän aikana ristiriitaisiin otsikoihin ja meno tuntuu kiihtyvän. Teollisuus tarvitsee enemmän puuta, metsänomistajat tekevät parhaan hoitaakseen metsiään monitavoitteisesti. Samaan aikaan kuitenkin avohakkuita vastustetaan kansalaisaloitteella.

Julkisessa keskustelussa myös tutkijat ja heidän työnsä jaetaan joko metsätalous- tai metsäluontomyönteisiksi. On tarve murtaa näkökulmia ja luoda kokonaiskuvaa metsässä tehtävien erilaisten toimien vaikutuksista.

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa tutkimusta, jossa metsien käyttöä ja sen vaikutuksia analysoidaan ilman arvolatausta. Metsäsäätiö uskoo, että jos päätöksentekoon ja väitteisiin on perusteltua tutkimustietoa, metsäelinkeino on vahvoilla sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Metsäsäätiön rahoittamassa tutkimusprojektissa Näyttöön perustuva metsätalous, toteuttaa tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut Metsäteho yhdessä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Tutkimuskysymyksiä ovat, miten hakkuukierto ja metsien käsittelymallit vaikuttavat lajiston suojeluun. Tutkimusaiheita ovat myös metsien käytön kestävyysmielikuva ja vesiensuojeluohjeistuksien toimivuus. Tutkimuksessa perataan auki jo tehtyjä tutkimuksia sekä tehdään uutta tutkimusta.

Jatkossakin teollisuus tarvitsee enemmän puuta ja metsänomistajilla tulee olla oikeus hoitaa metsiään vastuullisesti, monitavoitteisesti ja kannattavasti.

Metsäsäätiö rahoittaa tutkimusta metsänomistajille tutulla metsäsäätiömaksulla. Jokainen metsänomistaja voi halutessaan maksaa maksun puukaupan yhteydessä. Metsäsäätiömaksu on pystykaupassa 0,2 prosenttia puukaupan arvosta. Esimerkiksi 16 000 euron kaupassa maksu on 32 euroa. Kun metsänomistajamaksaa maksun, osallistuu ostava yhtiö samansuuruisella summalla. Vuosittain Metsäsäätiö jakaa apurahoja noin 1,4 miljoonaa euroa. Lue lisää www.metsasaatio.fi

Liisa Mäkijärvi, metsänhoitaja, kotoisin Pohjois-Pirkanmaalta asuu Espoossa ja on kolmen aikuisen lapsen äiti.  Metsäsuhde:  Mikä näitä yhteiskunnan rattaita pyörittää - metsäelinkeino sen monine ulottuvuuksineen, taimesta tukkipuuhun, korjuuseen ja kuljetukseen sekä korkealuokkainen jalostus ja kehitystyö. Harrastuksena metsästys, lukeminen, koti ja mökki.