Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret

Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret

Vill du på de här sidorna se nyheter, tjänster och kontaktuppgifter för Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret, välj Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret som din förening.
Du har valt som din förening. Vill du på de här sidorna se nyheter, tjänster och kontaktuppgifter för Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret, välj Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret som din förening.

Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret

Skogsvårdsföreningen Södra skogsrevirets verksamhetsområde omfattar Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Grankulla, Vanda, Helsingfors, Sibbo, Borgå, Mörskom, Lappträsk, Lovisa och Pyttis kommuner.

Skogsreviret producerar aktivt heltäckande skogsvårdstjänster åt medlemmarna. Skogsreviret betjänar sina medlemmar kundnära och med sakkännedom. Skogsreviret är skogsägarnas egen serviceorganisation med skogsägarnas bästa som mål!

Kontaktuppgifter

Borgå kontor
Ekenäs kontor
Esbo kontor
Lovisa kontor

Föreningen på kartan

Kontaktuppgifter

Kontor

Borgå kontor

Mannerheimgatan 9-11 A

06100 Borgå

Telefon. 019 580 993

Fax. 019 580 051

Ekenäs kontor

Formansallén 2

10600 Ekenäs

Telefon. 019 241 5800

Fax. 019 241 5805

Esbo kontor

Inspektorsgränd 3

02940 Esbo

Telefon. 019 241 5800

Lovisa kontor

Drottninggatan 9

07900 Lovisa

Telefon. 019 509014

Fax. 019 509189

Nyckeltal

Privatskogar
225 000 ha
Antalet medlemmar
ca 6700