Metsänhoidon tuet

Metsänhoidon tuet

Saat suunnitelmat ja selvitykset metsänhoitoyhdistyksestä. Ota meihin yhteyttä niin kerromme sinulle, onko kohteellesi mahdollista saada rahoitusta ja hoidamme puolestasi sen hakemiseen liittyvät asiakirjat. Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat taloudellisesti huonosti kannattavia. Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukien eli Kemera-tukien saanti edellyttää etukäteen tehtyä toteuttamissuunnitelmaa tai tukihakemusta ja jälkikäteen työn valmistutta tehtävää toteutusilmoitusta. Kemera-tuen suuruus vaihtelee työlajeittain ja rahoitusvyöhykkeittäin. Vuoden 2012 alusta lähtien tuki on ollut veronalaista. Rahoituksen myöntää Suomen metsäkeskus.

Kysy lisää tästä palvelusta

Valitse tai hae oma metsänhoitoyhdistyksesi.
 
Hakuusi sopivat metsänhoitoyhdistykset:

Metsänhoidon tuet

Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään nuoren metsän hoidon ja terveyslannoitusten osalta. Kyseisiä tukia koskevat hakemukset, jotka ovat tulleet tai tulevat vireille viimeistään 6.5.2016, ratkaistaan tänä vuonna siltä osin kuin myöntämisvaltuutta on käytettävissä. Sen sijaan kyseisiä tukia koskevat uudet hakemukset, jotka tulevat vireille 7.5. - 31.12.2016 välisenä aikana, hylätään. Viimeistään 6.5.2016 vireille tulleet hakemukset ratkaistaan niiden saapumisjärjestyksessä sen mukaan, minkä verran kullekin toimenpiteelle on jäljellä myöntämisvaltuutta. Tuki maksetaan hankkeiden valmistuttua toteutusilmoituksen jättämisen jälkeen.

Kemera-tukea myönnetään seuraaviin työlajeihin:

 • Taimikon varhaishoito. Taimikon varhaishoidon Kemera -hakusulku päättynyt 10.10. -16

 Metsäkeskus voi käsitellä taimikon varhaishoidon rahoitushakemuksia normaalisti, kun ne ovat saapuneet Metsäkeskukseen 10.10. tai sen jälkeen. Työt        metsässä voi aloittaa heti, kun rahoitushakemus on saapunut Metsäkeskukseen. Kun suunniteltu työ on tehty, tulee lähettää vielä toteutusilmoitus. Metsäkeskus  suosittelee jättämään rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset Metsään.fi -palvelussa. Metsänhoitoyhdistys voi hoitaa tämän tarvittaessa metsänomistajan  puolesta.

 • Nuoren metsän hoito.     Tuen myöntäminen keskeytetty 6.5. - 31.12. 2016 välisenä aikana haettaviin hankkeisiin.                   

Tuen myöntäminen keskeytetty 6.5. - 31.12.2016 välisenä aikana myös seuraaviin haettaviin hankkeisiin

 • Pienpuun kerääminen nuoren metsän hoitokohteilta
 • Kunnostusojitus
 • Metsätien tekeminen:
  Uuden metsätien tekeminen
  Metsätien perusparannus
 • Metsän terveyslannoitus                

Tuen myöntäminen keskeytetty 6.5. - 31.12.2016 välisenä aikana myös haettaviin hankkeisiin

 • Ympäristötuki ja luonnonhoito
 • Kulotus

Lisätietoja:
Metsäkeskus


Tee tilaus tai kysy lisää metsänhoitoyhdistykseltä