Pystykarsinta

Pystykarsinta

Oksaton tyvitukki on haluttu erikoispuu.  Erityisesti puusepät arvostavat laadukasta raaka-ainetta. Pystypuiden karsinnalla lisätään oksattoman tyvitukin määrää ja parannetaan metsikön taloudellista tuottoa.  Pystykarsinta soveltuu parhaiten hyvälaatuiseen männikköön tai rauduskoivikkoon. Mäntyjä karsitaan kevättalvella/keväällä ennen kuin puun keväiset elintoiminnot heräävät. Rauduskoivuja karsitaan keskikesällä, heinä- elokuulla. Myös kuusia voidaan karsia kevättalvella, mutta kuusi on tunnetusti lahonarka.

Kysy lisää tästä palvelusta

Valitse tai hae oma metsänhoitoyhdistyksesi.
 
Hakuusi sopivat metsänhoitoyhdistykset:

Pystykarsinta

Metsikön puiden tulee olla noin 10 metriä pitkiä ja runkojen paksuus rinnankorkeudelta pääsääntöisesti alle 15 cm. Ihannepaksuus olisi noin 10-13 cm. Kun karsinta tehdään tuon paksuisiin puihin, niin oksatonta puuta kasvaa riittävän paksu kerros ennen päätehakkuuta. Pystykarsinnassa rungon tyveltä poistetaan kuolleita ja eläviä oksia noin 4-6 metrin korkeuteen. Eläviä oksia poistetaan vain 1-2 kiehkuraa siten, että elävä latvus säilyy riittävän pitkänä, vähintään puolet puun pituudesta. Rauduskoivikossa vältetään elävien oksien karsimista, varsinkin jos oksat ovat katkaisukohdasta yli 2 cm paksuja. Karsinta voi olla hyvä tehdä kahdessa vaiheessa, ensin 3-4 metrin korkeuteen ja vasta muutaman vuoden kuluttua.

Hehtaarilta karsitaan noin 400 parasta, suoraa runkoa. Rungot valitaan siten, että ne voidaan kasvattaa päätehakkuuseen asti. Karsinta tulee tehdä huolellisesti. Oksaan ei saa jäädä pitkää tappia.  Karsintaa ei kuitenkaan saa tehdä niin ronskisti, että oksan ympärillä oleva kuori vaurioituu. Huolellisesti sahattu tai leikattu oksa kyljestyy nopeasti, eikä leikkauskohdasta pääse lahosieniä puuhun. Männyn pihka tekee puuhun luonnollisen suojan. Rauduskoivu ei enää keskikesällä itke mahlaa, mutta rungon paksuuskasvu on vielä voimakasta ja kylestyminen alkaa nopeasti. Keväällä nila-aikaan karsintaa ei kannata tehdä, koska kuorivaurioita tulee liian helposti.

Karsittu metsä kannattaa hoitaa huolellisesti ja tehdä harvennushakkuut oikea-aikaisesti ja riittävän voimakkaina. Kasvatuksessa kaikki työt tehdään karsittujen puiden hyväksi.  Karsinta on kannattava metsänhoitomenetelmä, joskin tilin tekee useimmiten vasta seuraava metsänomistajasukupolvi.


Tee tilaus tai kysy lisää metsänhoitoyhdistykseltä