Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi ry toimii pääosin Etelä-ja Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Se on metsänomistajien alueellinen kehittämis-, yhteistyö- ja etujärjestö.
Liitto edistää metsänomistajien metsätalouden yleistä kannattavuutta. Tavoitteena on turvata yksityismetsätalouden menestys ja ajaa metsänomistajien sekä jäsenyhdistysten etuja luomalla hyvät edellytykset puumarkkinoille, metsänomistajille tarjottaville palveluille sekä metsänomistajien yhteiskunnallisen aseman parantamiselle.
Puukauppa ja sen edistäminen, maankäyttö, tiedottaminen ja yhteiskuntaan vaikuttaminen ovat ydinosaamistamme.

 

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
2,8 milj. ha
Jäsenten lukumäärä
87 000 kpl
Metsätilan keskikoko
25 ha
Puuston vuotuinen kasvu
19,5 milj. m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
10 milj. m3