Puun hinnat Mhy Keski-Suomessa

Puun hinnat Mhy Keski-Suomessa

Puun hinnat Mhy Keski-Suomessa

Eri puutavaralajien keskihinnat (euroa/kuutio) 17.-30.3.2014 Mhy Keski-Suomen alueella toteutuneista valtakirjakaupoista.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennukset Hankintahinta
Mäntytukki 58,80 47,47 58,00
Kuusitukki 60,18 49,07 58,00
Koivutukki 44,51 34,74 47,00
Mäntykuitu 19,12 15,63 30,00
Kuusikuitu 21,08 15,84 30,50
Koivukuitu 18,84 14,02 30,30

 

Erikoispuiden keskihintoja (euroa/kuutio) 1.1.-31.12.2013 Mhy Keski-Suomen alueella. Tarkempaa tietoa saa metsäneuvojaltasi.

Puutavaralaji Päätehakkuu Harvennus Ensiharvennus
Mänty pylväs 67,67 58,12  
Mänty pikkutukki 25,55 20,26 18,50
Mänty parru 24,55 19,52 17,41
Kuusi pikkutukki 27,94 21,92 19,07
Koivu  tyvitukki 86,63    
Koivu erikoistukki 90,00    
Haapakuitu 9,86 8,76 7,12
Karsittu ranka 14,00 10,26 6,92
Karsimaton ranka 3,97 10,11 1,66
Oksat ja latvukset 2,61   4,00
Kannot 2,31